Coronamaatregelen

Laatste update: 22 januari 2021

Veel gestelde vragen over het coronavirus en uitvaarten

Bezoekers aan een uitvaart houden altijd 1,5 meter afstand. Daarnaast gelden er voorwaarden. Alle bezoekers hebben bijvoorbeeld een vaste zitplaats.

Dragen van een mondkapje in publieke ruimtes

Vanaf 1 oktober 2020 is er een meerderheid ontstaan in de tweede kamer voor het dragen van mondkapjes in openbare ruimtes. Heel veel crematoria en begraafplaatsen zullen u vragen een mondkapje te dragen in de wachtruimtes en tijden verplaatsing van bijvoorbeeld als u de aula verlaat. Tijdens de afscheidsplechtigheid en tijdens het koffiedrinken in de ontvangkamer kunt u uw mondkapje afdoen. Wij willen wel sterk benadrukken dat het dragen van een mondkapje een dringend advies is maar dat dit geen verplichting is.

Voor het maximaal aantal bezoekers van 50 mensen tellen niet mee: personeel van de uitvaartonderneming, geestelijke medewerkers en medewerkers van de begraafplaats of het crematorium.

Sinds 10 augustus is het in de horeca verplicht bezoekers te vragen zich te registreren. Dit geldt ook voor uitvaartcentra met een eet- en drinkgelegenheid. De gegevens worden uitsluitend door de GGD voor bron- en contactonderzoek gebruikt bij een besmetting. Bezoekers registreren zich op vrijwillige basis. Als een bezoeker weigert gegevens achter te laten, dan mag de toegang niet geweigerd worden.

Krijg ik een vergoeding van het ministerie van BZK bij extra kosten voor rouwvervoer?

Soms krijgen nabestaanden extra kosten voor rouwvervoer, omdat hun dierbare vanwege het coronavirus naar een ander ziekenhuis werd overgeplaatst. Betalen de uitvaartverzekering of de uitvaartverzorger deze kosten niet? Dan betaalt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze kosten. Hiervoor kunnen nabestaanden zich melden bij de Ombudsman Uitvaartwezen.

Is Islamitisch begraven mogelijk (eeuwigdurende grafrust)?

Ja, Islamitisch begraven is mogelijk met een grafrecht voor onbepaalde tijd. Bijvoorbeeld als uw dierbare niet binnen afzienbare tijd in het buitenland begraven kan worden. Islamitisch begraven kan op de  gemeentelijke begraafplaatsen in Nuenen, Bergen op Zoom, Utrecht, Rotterdam en de bijzondere begraafplaatsen in Almere en  Zuidlaren. Ook de meeste Nederlandse natuurbegraafplaatsen hebben graven voor onbepaalde tijd. Ongeveer 60 gemeentelijke begraafplaatsen hebben plaats voor Islamitisch begraven voor een bepaalde periode die steeds verlengd kan worden.